VILLKOR OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR REFABRIC.SE

Refabric Group AB (organisationsnummer: 559169-4285) bedriver verksamhet för både Refabric.se, samt fysiska butiker genom återförsäljare. Moms på 25% ingår i alla priser. Inga avgifter förutom de som står angivna i varulistan tillkommer när du genomför ditt köp. Vi reserverar oss för slutförsäljning samt eventuella prisfel som kan uppstå. Om varan är slut kontaktar vi dig via mail inom några dagar. Kontakta oss gärna vid eventuella frågor kring lagersaldo samt leveranstider. Refabric Group AB använder krypterad dataöverföring vid betalningar. Betalnings- och personuppgifter sker alltid via säkra sidor på Internet.

SEKRETESS
Du har rätt att se dina personuppgifter som vi har registrerat. Skulle dessa vara felaktiga eller ofullständiga kontakta då gärna oss så att uppgifterna kan rättas eller raderas. När du är registrerad som medlem/användare gäller detta tills vidare. Refabric.se förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Refabric Group AB värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
Refabric Group AB, organisationsnummer 559169-4285, är personuppgiftsansvarig.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR REFABRIC GROUP AB?
De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part.

PERSONUPPGIFTER SOM DU HAR LÄMNAT TILL OSS:
Information du lämnar till oss när du handlar kan till exempel vara dina kontaktuppgifter, annan ekonomisk information eller ditt personnummer.

PERSONUPPGIFTER SOM VI HAR SAMLAT IN FRÅN DIG ELLER EN TREDJE PART:
Om du besöker vår hemsida kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA VÅRT AVTAL MED DIG ELLER FÖR ATT VIDTA ÅTGÄRDER PÅ BEGÄRAN AV DIG INNAN AVTAL INGÅS BEHANDLAR VI FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER FÖR FÖLJANDE ÄNDAMÅL:
Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, information om de produkter du köpt, samt betalningsinformation. I syfte att administrera vårt kundförhållande. Vi behandlar uppgifter om ditt namn, ditt köp och dina kontaktuppgifter, uppgifter om ditt köp, för att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation, krav eller garanti. Vi behandlar uppgifter om ditt namn och kontaktuppgifter, de används för vårat bonussystem. Uppgifterna kan också komma att behandlas för att kunna utföra test av IT-systemen som används för att administrera din beställning av våra produkter eller tjänster. Detta i syfte att säkerställa att dessa håller hög kvalité och säkerhetsnivå.

FÖR FÖLJANDE ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER OM DU HAR LÄMNAT SAMTYCKE TILL DET:
Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring, t.ex. nyhetsbrev, sms-påminnelser eller postala utskick från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål under en längre period. Om du samtyckt till det eller om vi annars har rätt att göra så i enlighet med gällande lag och praxis kommer vi att analysera information om köphistorik som vi har samlat in i syfte att kunna skicka personliga och relevanta erbjudanden till dig.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Refabric Group AB. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden. Refabric Group AB använder externa leverantörer för olika ändamål t.ex. datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi har vidtagit relevanta säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har redundanta brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde och om data flyttas utanför vårt datacenter för säkerhetskopiering, krypteras informationen. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar, regler och policies. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler. Analyser genomförs regelbundet, både internt och externt, för att identifiera och korrigera eventuella sårbarheter.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Refabric Group AB dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter. När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal. I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. Refabric Group AB kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis. Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, nyhetsbrev och påminnelser kommer vi att spara dessa personuppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

HUR KAN DU PÅVERKA VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Vill du inte ha marknadsföring från oss kan du enkelt tacka nej till det genom att kontakta oss. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.